• Záujmové útvary

     • V školskom roku 2020/2021 vám, milí žiaci, ponúkame nasledovné záujmové útvary:

      Športový krúžok                            1. - 4. ročník (Mgr. Havrilová, Mgr. Miklušková)

      Literárno - dramatický krúžok      2. - 6. ročník (Mgr. Harmatová)

      Volejbalový krúžok                        6. - 9. ročník (Mgr. Jankolová T.)

      Anličtina hrou                                3. - 7. ročník (Mgr. Turošáková M.)

      Šikovné ruky                                  2. - 4. ročník (Mgr. Lacová R.)

      V prípade, že máte záujem sa prihlásiť na niektorý z uvedených záujmových útvarov, odovzdajte vzdelávací poukaz triednej pani učiteľke najneskôr do štvrtku (24. 9. 2020).

     • Didaktické hry

     • 10.9.2020

      Každoročne sa na našej škole konajú didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa. Inak tomu nebolo ani tohto roku. V teoretickej časti boli žiakom podané názorné ukážky prvej pomoci. Za krásneho slnečného počasia sme sa vybrali  na ihrisko, kde si žiaci zasúťažili a zahrali si rôzne hry. Veríme, že sa žiakom aj tento rok akcia páčila.