• Výplody detskej fantázie (alebo nevedomosť?)

    • 
     FJ - 4. ročník (2008/09):

     / Otázka p. uč. : Povedzte názov suchého plodu, ktorý rastie
     na strome.......... Pomôžem vám: vlašský ...../ Odpoveď žiaka: šalát


     AŠ - 3. ročník (2007/08): Moč sa tvorí v močovom mechúre a zhromažďuje v záchode.

     1. ročník:

      

     U: "Čo najradšej robia vaši starí rodičia?"

     Ž: "Môj dedko, keď niekto zomrie, kope hroby."
     Ž: "Môj dedko najradšej nerobí nič, lebo on už zomrel."
     
     U: "Kto starší pracuje na našej škole?"
     Ž: "P. učiteľka, upratovačky, pán školník a ešte predavačka jogurtov." (Vysvetlenie: predavačka jogurtov = p. učiteľka)
     
     8. ročník:
     Ž: "Slovo má vecný a romantický význam."
     1. ročník
     Ž: "Miesto, kde hráme v zime hokej sa volá hokejisko!"(klzisko) 
     
     6.ročník
     "Rovnoramenný trojuholník má všetky 4 strany rovnaké."
     "Rovnoramenný trojuholník je taký, ktorý má všetky strany narysované pravítkom a nie voľnou rukou."
     8.ročník
     "Trojuholník je pravouhlý, lebo všetky strany má dobre usporiadané."
     "Trojuholník nie je pravouhlý, lebo 2 ramená majú rozličnú veľkosť."
      7.ročník - Pr
     "Pri otvorenej zlomenine predlaktia treba končatinu sterilizovať......."
     "Kožné útvary sú ústa."
     "Oko je uložené v nosovej dutine"
     "Vonkajšie ucho je od stredného ucha oddelené rohovkou"
     "Obličky sú tvorené z močovodov, močového mechúra a močovej rúry"
     "Pohyb oka zabezpečujú kožné receptory"
     "Miecha je uložená v žalúdočnej žľaze"

     Tomáš H. st.:

     "Kto vynašiel žiarovku?"

     "Kristuf Kolumbus"

      

     Marek B.:

     "Poznáte meno Andrej Hlinka?"

     "Hej, on býva v hrobke."

      

     6. ročník:

     "Kde sa nachádzajú najvýznamnejšie pyramídy?"

     "V Gaze" (miesto Géze)       /Milan H./

      

     "Rok v egypte rozdeľujeme na 3 generácie..."

      

     "Vymenuj 3 druhy hmyzu, ktorý žije pri vode."

     "..., kačica divoká, dážďovka zemná,..." /Diana G.)

      

     "Ako sa živočíchy prispôsobujú prostrediu?"

     "Tak, ako im to príroda ponúka."    /Milan K./

      

     7. ročník:

     "Povesť o Svätoplukovi hovorí o tom, ako dal Svätopluk svojim synom prelomiť prúty. Keď ich nezlomili oni, nahneval sa a zlomil ich sám"

      

     7. ročník - Pr

     Popíš kostru hlavy!  - "myšlienková kosť "......

     Z čoho sa skladá hrudník? - "z brucha"

      

     5. ročník

     "Otcom dejepisu" je Herodotos a "matkou dejepisu" je dejepiska. 

     Pyramída je trojuholník z piesku, v ktorom sú pochovaní faraóni.

      

     4. ročník

     V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Peter a Pavol vypína...

      

     Školský rok 2014/2015

     5. ročník: Na hodine literatúry na písomke: "Kto je zberateľom ľudových piesní - Ján Kollár) - žiak Branislav D. napísal Boris Kollár

     5. ročník: V slovenčine máme vzory "superman" namiesto hrdina a "stĺp" namiesto kosť - žiak Daniel K.