• 2019/2020

  • Regionálne kolo

    • Martina Turošáková

    • 5. miesto
    • Techický šikula 2020 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 5.3.2020 sa Martinka a Šimon, žiaci VII. triedy zúčastnili súťaže Technický šikula 2020 v Dolnom Kubíne. Zmerali si zručnosti, vedomosti z techniky a logické myslenie s ďalšími 15 školami a získali krásne 5. miesto.
    • Šimon Pakos

    • 5. miesto
    • Techický šikula 2020 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 5.3.2020 sa Martinka a Šimon, žiaci VII. triedy zúčastnili súťaže Technický šikula 2020 v Dolnom Kubíne. Zmerali si zručnosti, vedomosti z techniky a logické myslenie s ďalšími 15 školami a získali krásne 5. miesto.
    • Lea Hlinová

    • 2.miesto
    • iSOSNO 2019 - informatická súťaž · Regionálne kolo · 2019/2020
    • Sára Holosová

    • účasť (4. miesto)
    • iSOSNO 2019 - informatická súťaž · Regionálne kolo · 2019/2020
  • Okresné kolo

    • Barbora Jendrášková

    • čestné uznanie
    • Objav svoj talent · Okresné kolo · 2019/2020
  • Školské kolo

    • Lea Hlinová

    • 1. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2019/2020
    • Sára Holosová

    • 2. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2019/2020
    • Rebeka Graňáková

    • 3. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2019/2020
    • Martina Turošáková

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Barbora Jendrášková

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Nela Pakosová

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Šimon Pakos

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Viktória Stančíková

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Tímea Juriňáková

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Nina Litviaková

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Vanessa Kaníková

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Kristína Miková

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Karolína Francová

    • úspešný riešiteľ
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Daša Papajčíková

    • účasť
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
    • Karin Jendrášková

    • účasť
    • Vianočná pohľadnica · Školské kolo · 2019/2020
    • Dňa 25.10. sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov našej školy, prevažne z 1. stupňa. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola môže škola poslať len 10 najkrajších prác. Práce súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, boli odoslané na okresné kolo v Dolnom Kubíne. Gratulujeme
  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať