• Prázdniny

    •  

     Organizácia školského roka

     1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
     2. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
     3. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.  
     4. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020 (utorok)

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019

     30. október –

     31. október 2019

     4. november 2019

     vianočné

     20. december 2019

     23. december 2019

     – 7. január 2020

     8. január 2020

     polročné

     31. január 2020

     3. február 2020

     4. február 2020

     jarné

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

     14. február 2020

     17. február –

     21. február 2020

     24. február 2020

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     21. február 2020

     24. február –

     28. február 2020

     2. marec 2020

     Košický kraj, Prešovský kraj

     28. február 2020

     2. marec –

     6. marec 2020

     9. marec 2020

     veľkonočné

     8. apríl 2020

     9. apríl –

     14. apríl 2020

     15. apríl 2020

     letné

     30. jún 2020

     1. júl –

     31. august 2020

     2. september 2020

     Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

     V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.

      

     Dni pracovného pokoja a štátne sviatky v SR :

      Štátne sviatky 

     1. september

     Deň Ústavy Slovenskej republiky

     17. november

     Deň boja za slobodu a demokraciu

     1. január

     Deň vzniku Slovenskej republiky

     6. január

     Zjavenie Pána (Traja králi)

     5. júl

     Sviatok svätého Cyrila a Metoda

     29. august

     Výročie SNP

     1. september

     Deň Ústavy Slovenskej republiky

     17. november

     Deň boja za slobodu a demokraciu

      


     Dni pracovného pokoja (voľna)

      

     15. september

     Sedembolestná Panna Mária

     1. november

     Sviatok všetkých svätých

     24. december

     Štedrý deň

     25. december

     Prvý sviatok vianočný

     26. december

     Druhý sviatok vianočný

     6. január

     Zjavenie Pána (Traja králi)

     14. apríl

     Veľký piatok

     17. apríl

     Veľkonočný pondelok

     1. máj

     Sviatok práce

     8. máj

     Deň víťazstva nad fašizmom

     15. september

     Sedembolestná Panna Mária

     1. november

     Sviatok všetkých svätých

     24. december

     Štedrý deň

     25. december

     Prvý sviatok vianočný

     26. december

     Druhý sviatok vianočný