• Rada školy, Rada rodičov

    •  

      

     Rada školy má 11 členov a bola ustanovená v zmysle zákona, pracuje pravidelne podľa plánu práce. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov   a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.
      
     Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.
      
     Zloženie rady školy:
      
       Titl., priezvisko, meno
     pedagogický zamestnanec ZŠ - predseda Mgr. Renáta Lacová
     pedagogickí zamestnanec MŠ 1
     ostatní zamestnanci  1
     zástupca rodičov MŠ + ZŠ 1 + 3
     zástupcovia zriaďovateľa

     4


     Rada rodičov

     I. trieda  
     II. trieda  
     III. trieda  
     IV. trieda  
     V. trieda  
     VI. trieda  
     VII. trieda  
     VIII. trieda  
     IX. trieda  

      

                    Predseda: Marián Papajčík
                    Pokladník: Janka Pakosová