• Domáce úlohy

    • Nech sa doma učí samostatne

     Ako si počínať, keď dieťa nemá chuť na úlohy

     Spracované podľa rovnomenného článku Sandi Kahnovej-Sheltonovej v časopise Reader´s Digest Výber - september 1999       Prebraté z http://www.slovanet.sk/chalachan/samostatne.htm

     Domáce úlohy nemajú slúžiť na to, aby vám a vašim deťom znepríjemnili život, ale na to, aby "Naučili deti sústrediť sa, pracovať podľa pokynov a precvičiť sa v tom, čo sa v škole naučili. Získajú tak zručnosti, bez ktorých sa v živote nezaobídu."

     Písanie úloh by teda malo prebehnúť v pokoji a bez hádok.

     Ak budete dodržiavať nasledujúce rady, zaručene po čase dosiahnete, že deti budú pristupovať k úlohám zodpovedne a vy ich nebudete musieť prehovárať a nútiť.

      

     Spolupracujte 
     s učiteľom
     • zistite si vopred kedy a asi koľko úloh budú deti dostávať
     • neverte detskému tvrdeniu, že žiadne úlohy nemá, pokiaľ vy viete, že ich na ten deň dostáva
     • v prípade nezrovnalostí si informácie overte u učiteľa
     Stanovte na prípravu do školy určitú hodinu
     • dbajte dôsledne aby ju deti dodržiavali, len tak si zvyknú učiť sa každý deň
     • učte sa aj predmet, ktorý na druhý deň dieťa nemá, ľahšie si zapamätá čerstvo prebrané učivo
     • ihneď sa venujte aj úlohám časovo náročnejším alebo ťažším, aj keď sa dieťaťu do nich nechce
     • dieťa musí vedieť, že odfláknutím úlohy čas neušetrí
     Všetky pomôcky pripravte vopred
     • aj chýbajúca ceruzka vie rozptýliť pozornosť dieťaťa
     • nedovoľte im pod touto zámienkou prerušovať prácu
     Usilujte sa dieťa motivovať a nešetrite chválou
     • dieťa môžete motivovať aj prísľubom návštevy kina
     • chváľte aj snahu o lepší výkon
     • deti, ktoré rodičia neubíjali, ale povzbudzovali, mali väčšie sebavedomie a dokázali sa vyrovnať aj s najťažšími úlohami
     Porozprávajte sa 
     s ostatnými rodičmi
     • ak dieťa nedokáže zvládnuť úlohy, možno sú naozaj ťažké
     • porozprávajte sa s ostatnými rodičmi, ako ich zvládajú, potom to prediskutujte s učiteľom