• Rozvrh hodín v telocvični - 2019/2020

    • Využitie telocvične
            
     Deň Čas Organizácia Zodpovedný
     Pondelok      
            
            
     Utorok 13,15 - 15,16 Volejbalový krúžok Mgr. Jankolová
       18,00 - 21,00 Lyžiarsky klub Brezovica R. Pakos
            
     Streda 13,30 - 14,30 Akadémia M. Tótha Mgr. Miklušková, Mgr. Havrilová
       18,00 - 20,00 Futbal muži M. Kubášek
            
     Štvrtok 13,30 - 14,30 Akadémia M. Tótha Mgr. Miklušková, Mgr. Havrilová
       18,00 - 21,00 Lyžiarsky klub Brezovica R. Pakos
            
     Piatok 16,00 - 17,00 Mgr. Andrej Škuláň Mgr. Andrej Škuláň
       18,00 - 20,00 Futbal muži M. Kubášek
            
     Sobota      
            
            
     Nedeľa 15,00 - 19,00 DHZO Brezovica M. Matušík
            
            
            
     Pracovné dni: 07,35 - 13,30 - vyučovanie  
     Škola si vyhradzuje právo na prednostné obsadenie telocvične počas školských akcií.