• Kultúrne poukazy

        • Kultúrne poukazy v tomto kalendárnom roku ešte neboli doručené na našu školu.