• E -twinning
     • E -twinning

     • Medzinárodný seminár 

      Stratégie vyučovania cudzích jazykov sa menia.  Moderná škola je otvorená novým postupom a digitálnym technológiám, ktoré neustále napredujú. Jednou z takých výziev bola pre mňa ako učiteľku anglického jazyka aj účasť na multilaterálnom seminári E –Twinnig v Bulharskej Sofii. Po absolvovaní  kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet nám učiteľom bola predstavená aj takáto možnosť účasti na medzinárodných seminároch.

      V tomto školskom roku tak budeme pracovať so žiakmi z našej školy na medzinárodnej úrovni. Spolu s kolegami z Fínska, Rakúska a Bulharska sme sa dohodli a vypracovali projekt pod názvom Travelling fairy tales. Je to len jeden z viacerých projektov, ktorých budeme súčasťou. Komunikačným jazykom bude angličtina, čo znamená pre žiakov porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi z iných krajín, ako aj využiť jazyk v reálnych situáciách.

      Touto cestou sa chcem poďakovať  za možnosť aktívnej účasti na seminári našej NSS – Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite.

                                                                   Mgr. Martina Turošáková