• Základné informácie

    •  Správca knižnice: Mgr. Harmatová Zuzana

                                   Mgr. Hervayová Martina                                        

                                                                                                           

      

      

     "Knižnica je škola, ktorá trvá celý život."

      

      

      

     Výpožičný deň:   Pondelok - 12:20- 13:20

                                Streda - 12:20 - 13:20

                               

      

     Počet knižných jednotiek:  1735 

            

     Viete, že...

      

     ...deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky v škole.

     ...ak sa dieťa stane čitateľom, stane sa lepším v spoločenských aj prírodných vedách.

     ...ak sa dieťaťu číta nahlas, pomáha to zvyšovať jeho sebadôveru a schopnosť čítať.

     ...dovoliť dieťaťu, aby si čítalo v posteli, je začiatkom dobrého zvyku.

      

     Podľa: B. E. Cullinan: Read to me: Raising Children who Love to Read. 1992