• Preventívne skupinové programy a aktivity
   • Preventívne skupinové programy a aktivity

   • 15.05.2019 17:12
   • apríl, máj
   • V priebehu mesiacov apríl a máj prebiehali na našej škole mnohé preventívne aktivity v spolupráci s CPPP a P Tvrdošín. Išlo o nasledovné skupinové programy:

    8.ročník - V programe Bezpečný internet sa žiaci učili ako používať moderné technológie bezpečne a zodpovedne, ako sa chrániť pred ohrozeniami a kam sa obrátiť o pomoc.

    6.ročník - V programe Akí sme pokračovali žiaci v diskusii na rôzne témy a dozvedeli sa viac o sebe samých.

    9.ročník - V programe Prečo povedať Nie alkoholu a tabaku sa žiaci oboznámili so škodlivými následkami užívania alkoholu a tabaku. V programe Obchodovanie s ľuďmi si žiaci osvojili zručnosti ako sa nestať obeťou obchodovania, nacvičili si základné zručnosti pri prezentácii seba v situácii prijímacieho pohovoru do zamestnania so zameraním na asertívne sebapresadenie.

   • Naspäť na zoznam článkov