• The doorway to the world

   • 15.10.2018 17:25
   • E - Twinning projekt
   • Cieľom projektu bolo spoločne osláviť  Európsky deň jazykov na medzinárodnej úrovni. Názov projektu znamená, že učenie cudzieho jazyka je bránou, vstupom  do sveta. So žiakmi 4. ročníka sme pracovali na rozličných úlohách na podporu medzikultúrneho dialógu prostredníctvom rôznych foriem vzdelávania a spolupráce žiakov. Projekt ukázal, že IKT a tímová spolupráca môže  žiakov motivovať  ako aj posilniť kritické a sociálne myslenie , občianske a medzikultúrne kompetencie. V projekte si učitelia vymieňali svoje nápady ako zorganizovať EDL /Európsky deň jazykov/ na  škole a aj zdieľali zaujímavé spôsoby, ako v  triedach podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. So žiakmi z viacerých krajín sme prespievali spoločnú pieseň a vymenili sme si pohľadnice. 

    certifikat(1).docx

     

     

     

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov