• Personálne obsadenie školy 2020/2021

    •                                                                                           
      

          Zriaďovateľ:   

     Obec Brezovica

     (starosta obce: p. Marián Ujmiak)

     Riaditeľ ZŠ s MŠ:

     Mgr. Tímea Matušeková

     Zástupca pre ZŠ:

     Mgr. Anna Kabáčová

       Zástupca pre MŠ: 

     Ing. Mária Whitehead

     Výchovný poradca:    

     PaedDr. Katarína Poláčiková

       Pedag. zamestnanci TU: https://zsbrezovica.edupage.org/teachers/?

                      

       

       Ekonómka:            

      Zdenka Sivková              

      

       

     Upratovačky:           

      Mária Kaniková          ZŠ

      

      Mária Dlugošová        ZŠ

        

      Zuzana Hucíková       MŠ

      Zuzana Dlugošová     MŠ

     Školník  Peter Pakos

      

             Školská jedáleň:                     

     Ved. ŠJ - Stanislava Hlinová

     Kuchári - Ľubica Havrilová

                     - Ľubomír Kaník

        

     Kuchárka a pomoc. kuchárka - Martina Juriňáková, Viera Hlinová