Základná škola Materská škola Školská jedáleň Dôležité oznamy VÝZVY Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie Kontakt Pracovné ponuky Sponzori
Počet návštev: 1837946

Ako sa Vám páči naša stránka?

66.7%
16.7%
0%
16.7%

Crrrrrrrrn...

Nedeľa 4. 10. 2015

Kalendár

Fotogaléria

PartneriČlovek nemá domov tam, kde býva, ale tam, kde mu rozumejú...

Sommery

 

 

DôLEŽITÉ OZNAMY

Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou

Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

 

 

                                                                                     Rodičom

                                                                                                            žiakov ZŠ s MŠ

            B r e z o v i c a

 

                                               Vybavuje                                            V Brezovici 02.10.2015

                                               Marián Papajčík                                    

                                              

Vec: Pozvánka

            Na základe plánu práce Rady rodičov Vás pozývame na Plenárne zasadnutie Rady rodičov, ktorá sa bude konať dňa:

 

07. októbra 2015 /streda/  o 15.00 hod.

v interaktívnej učebni ZŠ.

 

Program

 

1/ Otvorenie a privítanie

2/ Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3/ Schválenie programu Plenárneho zasadnutia Rady rodičov

4/ Správa o hospodárení Rady rodičov v šk. roku 2014/2015

5/ Aktuálne informácie riaditeľky školy

6/ Schválenie rodičovského príspevku

7/ Rôzne

8/ Diskusia

9/ Uznesenie

10/ Záver

 

S pozdravom             

                                                                                              Marián Papajčík

                                                                                              predseda Rady rodičov

 

 

Následne po plenárnom RZ sa budú konať voľby nových členov do Rady školy.

Triedne RZ budú hneď po voľbách do RŠ.

 

 

 

Novinky