• Personálne obsadenie školy 2017/2018

    •                                                                                           
      

          Zriaďovateľ:   

     Obec Brezovica

     (starosta obce: p. Marián Ujmiak)

     Riaditeľ ZŠ s MŠ:

     Mgr. Tímea Matušeková

     Zástupca pre ZŠ:

     Mgr. Anna Kabáčová

       Zástupca pre MŠ: 

     Eva Škuláňová

     Výchovný poradca:    

     PaedDr. Katarína Poláčiková

       Pedag. zamestnanci TU: https://zsbrezovica.edupage.org/teachers/?

                      

       

       Ekonómka:            

      Zdenka Sivková              

      

       

     Upratovačky:           

      Mária Kaniková          ZŠ

      

      Zuzana Dlugošová    ZŠ

        

      Mária Dlugošová        ZŠ

      Zuzana Hucíková       MŠ

     Školník  Peter Pakos

      

             Školská jedáleň:                     

     Ved. ŠJ - Stanislava Hlinová

     Hl. uchárka - Ľubica Havrilová

        

     Kuchárka a pomoc. kuchárka - Martina Juriňáková