Základná škola Materská škola Školská jedáleň Tlačivá Dôležité oznamy Zmluvy, faktúry Pracovné ponuky Ochrana osobných údajov Kontakt

Právne informácie

Zo školských lavíc..

Výplody detskej fantázie (alebo nevedomosť?)


FJ - 4. ročník (2008/09):

/ Otázka p. uč. : Povedzte názov suchého plodu, ktorý rastie
na strome.......... Pomôžem vám: vlašský ...../ Odpoveď žiaka: šalát


AŠ - 3. ročník (2007/08): Moč sa tvorí v močovom mechúre a zhromažďuje v záchode.

1. ročník:

 

U: "Čo najradšej robia vaši starí rodičia?"

Ž: "Môj dedko, keď niekto zomrie, kope hroby."
Ž: "Môj dedko najradšej nerobí nič, lebo on už zomrel."

U: "Kto starší pracuje na našej škole?"
Ž: "P. učiteľka, upratovačky, pán školník a ešte predavačka jogurtov." (Vysvetlenie: predavačka jogurtov = p. učiteľka)
8. ročník:
Ž: "Slovo má vecný a romantický význam."
1. ročník
Ž: "Miesto, kde hráme v zime hokej sa volá hokejisko!"(klzisko) 
6.ročník
"Rovnoramenný trojuholník má všetky 4 strany rovnaké."
"Rovnoramenný trojuholník je taký, ktorý má všetky strany narysované pravítkom a nie voľnou rukou."
8.ročník
"Trojuholník je pravouhlý, lebo všetky strany má dobre usporiadané."
"Trojuholník nie je pravouhlý, lebo 2 ramená majú rozličnú veľkosť."
 7.ročník - Pr
"Pri otvorenej zlomenine predlaktia treba končatinu sterilizovať......."
"Kožné útvary sú ústa."
"Oko je uložené v nosovej dutine"
"Vonkajšie ucho je od stredného ucha oddelené rohovkou"
"Obličky sú tvorené z močovodov, močového mechúra a močovej rúry"
"Pohyb oka zabezpečujú kožné receptory"
"Miecha je uložená v žalúdočnej žľaze"

Tomáš H. st.:

"Kto vynašiel žiarovku?"

"Kristuf Kolumbus"

 

Marek B.:

"Poznáte meno Andrej Hlinka?"

"Hej, on býva v hrobke."

 

6. ročník:

"Kde sa nachádzajú najvýznamnejšie pyramídy?"

"V Gaze" (miesto Géze)       /Milan H./

 

"Rok v egypte rozdeľujeme na 3 generácie..."

 

"Vymenuj 3 druhy hmyzu, ktorý žije pri vode."

"..., kačica divoká, dážďovka zemná,..." /Diana G.)

 

"Ako sa živočíchy prispôsobujú prostrediu?"

"Tak, ako im to príroda ponúka."    /Milan K./

 

7. ročník:

"Povesť o Svätoplukovi hovorí o tom, ako dal Svätopluk svojim synom prelomiť prúty. Keď ich nezlomili oni, nahneval sa a zlomil ich sám"

 

7. ročník - Pr

Popíš kostru hlavy!  - "myšlienková kosť "......

Z čoho sa skladá hrudník? - "z brucha"

 

5. ročník

"Otcom dejepisu" je Herodotos a "matkou dejepisu" je dejepiska. 

Pyramída je trojuholník z piesku, v ktorom sú pochovaní faraóni.

 

4. ročník

V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Peter a Pavol vypína...

 

Školský rok 2014/2015

5. ročník: Na hodine literatúry na písomke: "Kto je zberateľom ľudových piesní - Ján Kollár) - žiak Branislav D. napísal Boris Kollár

5. ročník: V slovenčine máme vzory "superman" namiesto hrdina a "stĺp" namiesto kosť - žiak Daniel K.