Základná škola Materská škola Školská jedáleň Tlačivá Dôležité oznamy Zmluvy, faktúry Pracovné ponuky Ochrana osobných údajov Kontakt

Právne informácie

Pre rodičov

Domáce úlohy

Nech sa doma učí samostatne

Ako si počínať, keď dieťa nemá chuť na úlohy

Spracované podľa rovnomenného článku Sandi Kahnovej-Sheltonovej v časopise Reader´s Digest Výber - september 1999  Prebraté z http://www.slovanet.sk/chalachan/samostatne.htm

Domáce úlohy nemajú slúžiť na to, aby vám a vašim deťom znepríjemnili život, ale na to, aby "Naučili deti sústrediť sa, pracovať podľa pokynov a precvičiť sa v tom, čo sa v škole naučili. Získajú tak zručnosti, bez ktorých sa v živote nezaobídu."

Písanie úloh by teda malo prebehnúť v pokoji a bez hádok.

Ak budete dodržiavať nasledujúce rady, zaručene po čase dosiahnete, že deti budú pristupovať k úlohám zodpovedne a vy ich nebudete musieť prehovárať a nútiť.

 

Spolupracujte 
s učiteľom
 • zistite si vopred kedy a asi koľko úloh budú deti dostávať
 • neverte detskému tvrdeniu, že žiadne úlohy nemá, pokiaľ vy viete, že ich na ten deň dostáva
 • v prípade nezrovnalostí si informácie overte u učiteľa
Stanovte na prípravu do školy určitú hodinu
 • dbajte dôsledne aby ju deti dodržiavali, len tak si zvyknú učiť sa každý deň
 • učte sa aj predmet, ktorý na druhý deň dieťa nemá, ľahšie si zapamätá čerstvo prebrané učivo
 • ihneď sa venujte aj úlohám časovo náročnejším alebo ťažším, aj keď sa dieťaťu do nich nechce
 • dieťa musí vedieť, že odfláknutím úlohy čas neušetrí
Všetky pomôcky pripravte vopred
 • aj chýbajúca ceruzka vie rozptýliť pozornosť dieťaťa
 • nedovoľte im pod touto zámienkou prerušovať prácu
Usilujte sa dieťa motivovať a nešetrite chválou
 • dieťa môžete motivovať aj prísľubom návštevy kina
 • chváľte aj snahu o lepší výkon
 • deti, ktoré rodičia neubíjali, ale povzbudzovali, mali väčšie sebavedomie a dokázali sa vyrovnať aj s najťažšími úlohami
Porozprávajte sa 
s ostatnými rodičmi
 • ak dieťa nedokáže zvládnuť úlohy, možno sú naozaj ťažké
 • porozprávajte sa s ostatnými rodičmi, ako ich zvládajú, potom to prediskutujte s učiteľom