Základná škola Materská škola Školská jedáleň Tlačivá Dôležité oznamy Zmluvy, faktúry Pracovné ponuky Ochrana osobných údajov Kontakt

Právne informácie

Zápis do 1. ročníka

Termín

 

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať              

   11. apríla 2018 od 13:00 do 15:00 hod!

 

  • Prosíme Vás, aby ste tento termín dodržali a nerušili dopoludňajšie vyučovanie.
  • Ak nemôžete svoje dieťa zapísať v tomto termíne, oznámte nám to, prosím, čo najskôr telefonicky  na tel.č.: 043 / 5 39 20 39  alebo 0911 969 112 alebo prostredníctvom našej e-mailovej adresy: skola@zsbrezovica.sk       
  •  Spoločne nájdeme vhodný termín.                                
                                                                                image
  •  Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, formulár, ktorý sme Vám poslali domov, občiansky preukaz a 9,00€ na zakúpenie zošitov k Šlabikáru, knihy pre prváka a žiackej knižky.
  • Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa do 1. ročníka vyplnením Prihlášky do 1. ročníka na webovej stránke školy. (ľavé menu) - alebo link: https://zsbrezovica.edupage.org/register/?   ( prihlasovanie bude spustené až 12.3.2018)
  • Na zápis môžu prísť aj rodičia a deti s trvalým bydliskom mimo nášho obvodu.