• Termín

    •  

     Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať              

        11. apríla 2018 od 13:00 do 15:00 hod!

      

     • Prosíme Vás, aby ste tento termín dodržali a nerušili dopoludňajšie vyučovanie.
     • Ak nemôžete svoje dieťa zapísať v tomto termíne, oznámte nám to, prosím, čo najskôr telefonicky  na tel.č.: 043 / 5 39 20 39  alebo 0911 969 112 alebo prostredníctvom našej e-mailovej adresy: skola@zsbrezovica.sk       
     •  Spoločne nájdeme vhodný termín.                                
                                                                                     image
     •  Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, formulár, ktorý sme Vám poslali domov, občiansky preukaz a 9,00€ na zakúpenie zošitov k Šlabikáru, knihy pre prváka a žiackej knižky.
     • Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa do 1. ročníka vyplnením Prihlášky do 1. ročníka na webovej stránke školy. (ľavé menu) - alebo link: https://zsbrezovica.edupage.org/register/?   ( prihlasovanie bude spustené až 12.3.2018)
     • Na zápis môžu prísť aj rodičia a deti s trvalým bydliskom mimo nášho obvodu.