• Rada školy, Rada rodičov

    •  

      

     Rada školy má 11 členov a bola ustanovená v zmysle zákona, pracuje pravidelne podľa plánu práce. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov   a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.
      
     Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.
      
     Zloženie rady školy:
      
       Titl., priezvisko, meno
     pedagogický zamestnanec ZŠ - predseda Mgr. Renáta Lacová
     pedagogickí zamestnanec MŠ Laura Grmanová
     ostatní zamestnanci  Zdenka Sivková
     zástupca rodičov MŠ Mgr. Júlia Dlugošová
     zástupcovia rodičov ZŠ

      
     Veronika Bumbáková
     Elena Maťusová
     Petronela Kuboleková
     zástupcovia zriaďovateľa 

      
     Daniel Grman
     Jozef Matušík
     Martin Kaník
     iná práv. alebo fyz. osoba  Róbert Pakos

      

     Rada rodičov

     I. trieda Martina Juriňáková
     II. trieda Eva Kováliková
     III. trieda Ľubomír Lužbeťák
     IV. trieda Stanislava Hlinová
     V. trieda Pavol Benický
     VI. trieda Martina Lužbeťáková
     VII. trieda Monika Števaňáková
     VIII. trieda Petra Ujmiaková
     IX. trieda Slavomíra Hucíková

      

                    Predseda: Marián Papajčík
                    Pokladník: Zuzana Hucíková