• Potvrdenie o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia,

      ak žiak vynechá viac ako 3 pracovné dni (víkendy a sviatky sa počítajú), prinesie potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom alebo v edupage podá žiadosť podľa tohto NÁVODU.

     • Záujmové útvary

     • V školskom roku 2020/2021 vám, milí žiaci, ponúkame nasledovné záujmové útvary:

      Športový krúžok                            1. - 4. ročník (Mgr. Havrilová, Mgr. Miklušková)

      Literárno - dramatický krúžok      2. - 6. ročník (Mgr. Harmatová)

      Volejbalový krúžok                        6. - 9. ročník (Mgr. Jankolová T.)

      Anličtina hrou                                3. - 7. ročník (Mgr. Turošáková M.)

      Šikovné ruky                                  2. - 4. ročník (Mgr. Lacová R.)

      V prípade, že máte záujem sa prihlásiť na niektorý z uvedených záujmových útvarov, odovzdajte vzdelávací poukaz triednej pani učiteľke najneskôr do štvrtku (24. 9. 2020).

     • Didaktické hry

     • 10.9.2020

      Každoročne sa na našej škole konajú didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa. Inak tomu nebolo ani tohto roku. V teoretickej časti boli žiakom podané názorné ukážky prvej pomoci. Za krásneho slnečného počasia sme sa vybrali  na ihrisko, kde si žiaci zasúťažili a zahrali si rôzne hry. Veríme, že sa žiakom aj tento rok akcia páčila.

       

       

       

     • Otvorenie školského roka 2.9.2020 - pokyny

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Naša škola otvára svoje brány v tomto školskom roku dňa 2. septembra o 9.00 hodine.

      Spoločné slávnostné otváranie školy v telocvični sa konať nebude. Žiaci prídu do školy zadným vchodom popri telocvični. Do budovy vstupujú s rúškom, vo vchode si vydezinfikujú ruky a bez prezúvania sa presunú do svojich tried (1.- 6. ročník prízemie, 7.- 9. ročník 1. poschodie).

      Prváci prichádzajú doprevádzaní len jedným z rodičov!

      Všetci žiaci školy musia mať pri sebe podpísané 2 tlačivá: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docxDotaznik_a_vyhlasenie_rodica.docx. Rodičia prvákov ich dostanú pri vstupe, ostatní žiaci si ho prinesú už podpísané rodičmi.

      2. septembra si každý žiak prinesie do školy pero a poznámkový blok, balíček hygienických vreckoviek, náhradné rúško.

      Záujemci o stravovanie v školskej jedálni budú mať obedy až od 3. septembra 2020 (štvrtok).

      Všetci sa na Vás tešíme.

     • Oznam - stravovanie

     • Vážení rodičia!

      Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR je prevádzka ŠJ naďalej od 30.03.2020 až do odvolania zatvorená.

      Preto Vás žiadame, aby ste zrušili trvalé príkazy a neuhrádzali tak poplatky za stravu v školskej jedálni. Už uhradené poplatky a vzniknuté preplatky budú vyúčtované júli 2020.

       

     • OZNAM

     • Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

      Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

      Minister školstva predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

     • OZNAM

     • Od pondelka 16.marca 2020 je škola ZATVORENÁ na najmenej 14 dní v zmysle vyhlásenia Krízového štábu SR.

       

      Odporúčame dodržiavať nasledovné pokyny:

      - Všetci žiaci budú v domácej izolácii.

      Na základe nariadenia je zakázané deťom sa navzájom stretávať v bydliskách, alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská a pod.....).

      Odporúčame deťom tráviť nejaký čas na čerstvom vzduchu - individuálne.

      Počas dopoludnia sa deti majú správať ako žiaci školy a venovať sa individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich.

      Všetkým žiakom sú pridelené pracovné listy, elektronické testy (edupage, Alf, ...), elektronické pracovné materiály a k dispozícii majú vlastné učebnice.

      Vyučujúci budú so žiakmi komunikovať prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

      - Pravidelne sledovať webovú stránku školy.

       

      Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali tieto pokyny a zmysluplne vypĺňali čas svojim deťom tak, aby sa deti doma nenudili a nevyhľadávali iné spôsoby na trávenie voľného času, ktoré nie sú vhodné počas karantény.

      Veríme, že sa k tejto vážnej situácii budete správať zodpovedne, a takto budete viesť aj Vaše deti.