• Exkurzia - Oravská priehrada

   • 16.04.2018 00:08
   • Priehradný múr - 10. 04., 13.04. 2018
   • Žiaci 6. - 9. ročníka sa zúčastnili  medzipredmetovej geograficko - fyzikálnej exkurzie v priehradnom múre Oravskej priehrady. Vďaka odbornému výkladu sa dozvedeli veľa informácií o stavbe, technických parametroch, o význame tejto jedinečnej gravitačnej stavbe a vodnej nádrži, ktorá svojou veľkosťou patrí na 1.miesto na Slovensku. Sugestívne pôsobilo na nás všetkých uvedomenie si, že nad nami sa nachádza 9 m betónu, 6-8 m ílu, hliny a potom 24 m vody. Exkurzia  svojou náplňou  obohatila vedomosti nielen žiakov, ale aj nás učiteľov.                   Mgr. Vorčáková

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica
   • skola@zsbrezovica.sk
   • skola@zsbrezovica.sk
   • skola@zsbrezovica.sk
   • 0911 969 112, 043/5392039 (ZŠ) 043/5393014 (MŠ) 043/5393014 (ŠJ)
   • Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená
   • 037813463
   • 2021677394
   • Škola má možnosť komunikovať aj prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk
  • Prihlásenie