• Exkurzia - Oravská priehrada

   • 16.04.2018 00:08
   • Priehradný múr - 10. 04., 13.04. 2018
   • Žiaci 6. - 9. ročníka sa zúčastnili  medzipredmetovej geograficko - fyzikálnej exkurzie v priehradnom múre Oravskej priehrady. Vďaka odbornému výkladu sa dozvedeli veľa informácií o stavbe, technických parametroch, o význame tejto jedinečnej gravitačnej stavbe a vodnej nádrži, ktorá svojou veľkosťou patrí na 1.miesto na Slovensku. Sugestívne pôsobilo na nás všetkých uvedomenie si, že nad nami sa nachádza 9 m betónu, 6-8 m ílu, hliny a potom 24 m vody. Exkurzia  svojou náplňou  obohatila vedomosti nielen žiakov, ale aj nás učiteľov.                   Mgr. Vorčáková

   • Naspäť na zoznam článkov