• Marec-mesiac knihy
   • Marec-mesiac knihy

   • 22.03.2018 18:17
   • 22.3.2018
   • V mesiaci marec si pani učiteľky pripravili pre žiakov školy literárne hádanky, ktorých cieľom bolo na základe knižných indícií určiť názov knihy, rozprávky. Počas veľkých prestávok si žiaci zapísali symboly kníh, ktoré našli u pani učiteliek a následne hádali, hľadali, tipovali názvy príbehov. Z množstva zapojených žiakov určilo správne názvy 16 čitateĺov, ktorí boli odmenení drobnými darčekmi. Veríme, že niektoré z kníh, ktoré mnohí ešte nečítali, budú hľadať v školskej knižnici, aby sa s nimi zoznámili.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica
   • skola@zsbrezovica.sk
   • skola@zsbrezovica.sk
   • skola@zsbrezovica.sk
   • 0911 969 112, 043/5392039 (ZŠ) 043/5393014 (MŠ) 043/5393014 (ŠJ)
   • Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená
   • 037813463
   • 2021677394
   • Škola má možnosť komunikovať aj prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk
  • Prihlásenie