• Marec- mesiac kníh
   • Marec- mesiac kníh

   • 02.03.2018 20:13
   • Bavíme sa s knihou :)
   • Mesiac marec je už tradične venovaný knihám, čítaniu a čitateľom. Preto sme pre Vás žiakov pripravili literárnu súťaž, ktorá bude prebiehať v dňoch 12.-16.3. 2018 v našej škole. V týchto dňoch budú mať pani učiteľky počas veľkých prestávok pri sebe alebo na sebe nejakú rozprávkovú indíciu (predmet, znak), na základe ktorej máte určiť o akú knihu ide. Názvy kníh, ktoré zistíte pomocou daných indícií si zapíšete do vopred určených tabuliek, ktoré Vám odovzdajú Vaše triedne pani učiteľky. Ak si nebudete vedieť poradiť, poproste svojich rodičov, súrodencov o pomoc, prípadne hľadajte informácie na internete. V posledný deň súťaže vložíte svoje zistenia do krabičky pri zborovni. Víťazi, ktorí uhádnu všetkých 9 knižných titulov budú odmenení.

    Knihy, ktorých názvy máte uhádnuť,  sa nachádzajú aj v školskej knižnici.

    Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste nám na mailovú adresu školskej knižnice (kniznica@zsbrezovica.sk  ) posielali do 16.3. svoje fotky s Vašou domácou knižnicou (nie je dôležité množstvo kníh). Z odoslaných fotografií vytvoríme poster a umiestnime ho v blízkosti školskej knižnice.

    Veríme, že sa zapojíte a spoločne oslávime sviatok kníh! Dočítania!!!

   • Naspäť na zoznam článkov