• Vianočná výzva - listy seniorom
   • Vianočná výzva - listy seniorom

   • 19.12.2017 19:34
   • 15.12.2017
   • Vianoce je čas, kedy sa snažíme byť milší, lepší. Preto sa žiaci 7. ročníka prihlásili do Vianočnej výzvy a na triednickych hodinách tvorili vianočné pohľadnice a písali vianočné vinše pre seniorov z domovov dôchodcov z rôznych kútov Slovenska, aby aspoň takýmto  milým spôsobom spríjemnili a potešili seniorov, ktorí možno Vianoce strávia sami, bez svojich blízkych. Veríme, že ich naše pohľadnice potešia a v tomto predvianočnom čase aj zahrejú pri srdci. 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica
   • skola@zsbrezovica.sk
   • skola@zsbrezovica.sk
   • skola@zsbrezovica.sk
   • 0911 969 112, 043/5392039 (ZŠ) 043/5393014 (MŠ) 043/5393014 (ŠJ)
   • Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená
   • 037813463
   • 2021677394
   • Škola má možnosť komunikovať aj prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk
  • Prihlásenie