• Európsky deň jazykov
   • Európsky deň jazykov

   • 05.10.2020 17:02
   • Aktivity a info o súťaži
   • 26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít .

    Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

    Pri tejto príležitosti boli v našej škole realizované aktivity pod záštitou členov informačného centra Europe Direct Trstená. Žiaci ôsmeho ročníka mali možnosť bližšie spoznať Európsku úniu, preverili si svoje vedomosti o krajinách EÚ a ich oficiálnych jazykoch.  Žiaci hádali akému štátu patria vlajky, ako sa prekladajú niektoré idiómy, lámali si jazyky na jazykolamoch. Súčasťou týchto aktivít bola aj súťaž o ekologický balíček. Víťazné tímy s najväčším počtom bodov získali bambusovú kefku, sklenenú turistickú fľašu a tiež jazykový slovník základných fráz v angličtine pre cudzincov, ktorý vydalo Europe direct Trstená. Žiaci dostali aj veľmi podnetné materiály o Európskej únii, ktoré môžu využiť pri svojom štúdiu.

    Tejto tematike sme sa venovali v podobných aktivitách aj so žiakmi 5. a 6. ročníka, žiaci riešili rôzne úlohy, priraďovali vlajky krajinám, hádali ako sa povie ďakujem v rôznych jazykoch.

    Súťaž!!!

    V rámci Európskeho dňa jazykov vydala Rada Európy Príručku jazykových výziev s 51 výzvami, ktoré nájdete na linku: https://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/publikacie/prirucka_jazykovych_vyziev.pdf

    Máš 6-16 rokov? Máš rád cudzie jazyky? Chceš vyhrať reproduktor v hodnote 50 eur?
    SPLŃ 10 ľuobovoľných VÝZIEV Rady Európy Z LINKU a si v hre!!! https://www.statpedu.sk/…/pu…/prirucka_jazykovych_vyziev.pdf

    1, vyber si 10 výziev z linku- ktoré sa dajú dokázať (fotkou, videom, dokumentom, linkom)
    2, splň ich a pošli nám dôkaz na e-mail europedirect@ozviac.sk, alebo daj na USB kľúči svojim učiteľom cudzieho jazyka, ktorí nám to prepošlú
    3, zaradíme ťa do žrebovania o Bluetooth speaker

     

    Výzva na splnenie výziev platí do konca októbra pre všetky ZŠ .

   • Naspäť na zoznam článkov