• Olympiáda v anglickom jazyku
   • Olympiáda v anglickom jazyku

   • 17.11.2019 15:21
   • školské kolo
   • V mesiaci november sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci ročníkov 7. až 9. Súťažili v dvoch kategóriách a to 1A a 1B. Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z piatich častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním, 4. rozhovor na tému, 5. práca s obrázkom.

    Vyhodnotenie: kategória 1A  1. miesto M. Turošáková/7.roč./ 2. miesto J. Hajduk / 7.roč/ a 3. miesto N. Kaníkova/7.roč/

                            kategória 1B  1. miesto S. Holosová/9.roč./ 2. miesto L. Hlinová/ 9.roč/ a 3. miesto E. Papajčíková/8.roč

    V okresnom kole v januári 2020 nás budú reprezentovať žiačky, ktoré sa umiestnili na prvých priečkach. Želáme im veľa úspechov.

   • Naspäť na zoznam článkov