• Vianočná besiedka
   • Vianočná besiedka

   • 21.12.2018 12:31
   • 20.12.2018
   • Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov. Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle.Takou pravou vianočnou atmosférou dýchala aj naša škola na vianočnej besiedke, kde sa zišli nielen rodičia, ale aj babky, dedkovia a známi. Privítali sme medzi sebou aj vzácnu návštevu pána starostu a pani učiteľku Nowákovú. Slávnostná atmosféra a rozžiarené očká detí i  samotných rodičov iba umocňovali vianočnú pohodu. Deti sa predstavili pásmom vianočných scénok, pesničiek a novoročných vinšov.

   • Naspäť na zoznam článkov