• Preventívne skupinové aktivity
   • Preventívne skupinové aktivity

   • 19.12.2018 09:01
   • november, december
   • V priebehu mesiacov november a december prebiehali na našej škole mnohé preventívne aktivity v spolupráci s CPPP a P Tvrdošín. Jednalo sa o nasledovné skupinové programy:

     5. ročník , 6, ročník - BEZPEČNÝ INTERNET II -  používanie moderných technológií bezpečne a zodpovedne

    4. ročník - BEZPEČNÝ INTERNET I - bezpečné využívanie internetu prostredníctvom interaktívnych príbehov a aktivít

    3. ročník - DRUHÝ KROK - rozvíjanie emocionálnych a sociálnych zručností prostredníctvom zážitkových aktivít, hier a príbehov, predchádzanie emocionálnych a sociálnych problémov u detí. (rozvoj empatie,regulácia emócií)

    2. ročník EMKA TO VIE - rozvíjanie prosociálneho správania a predchádzanie sociálno- patologickým javom prostredníctvom videí, rozprávok, hier a zážitkových aktivít.

    7. ročník, 8. ročník - AKÍ SME? - rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, diskusia na rôzne témy

     

   • Naspäť na zoznam článkov