• Vianočná pošta 2018
   • Vianočná pošta 2018

   • 14.12.2018 20:56
   • 14.12.2018
   • Podstata Vianoc je hlboko v nás, v dobrote a láskavosti našich sŕdc, v ľudskej dobroprajnosti a vo vzájomnej spolupatričnosti. Svoju pozornosť a lásku nesústreďme len na ľudí, ktorí sú nám najbližší, ale rozdávajme ju aj tým, ktorý jej možno toľko nemajú. Preto sa aj štvrtáci rozhodli podporiť krásny projekt pod názvom Vianočná pošta, ktorý spočíva v tom, že aj neznámym starkým z domova píšeme vianočný pozdrav.

   • Naspäť na zoznam článkov