• Spoločne proti násiliu
   • Spoločne proti násiliu

   • 28.11.2018 22:59
   • 27.11.2018
   • Dňa 27.11.2018 sa žiaci 8.ročníka zúčastnili na osvetovom podujatí ,,Spoločne proti násiliu." Program bol zameraný na ukážky násilia a šikany v detskom svete, možnosti pomoci, ochranu detí z pohľadu orgánu socioprávnej a sociálnej kurately, kyberšikanu a v konečnom dôsledku tresnoprávna zodpovednosť agresorov. Možno nás to mnohých donúti zamyslieť sa nad vlastným konaním, nebyť obeťou, agresorom, ale divákom, ktorý podá pomocnú ruku.

   • Naspäť na zoznam článkov