• Dopravné ihrisko
   • Dopravné ihrisko

   • 06.06.2018 12:18
   • 6.6.2018
   • Dňa 6.6.2018 sa naši žiaci I. stupňa zúčastnili výučby dopravnej výchovy podľa aktuálneho tematického plánu výučby vypracovaného a vydaného MŠVVaŠ SR, vykonanej na prenosnom dopravnom ihrisku, ktoré zabezpečilo Dopravné ihrisko - Lenka Bogárová, Horné Saliby. Žiaci sa naučili ako sa majú správať na ceste či už ako chodci alebo ako cyklisti, poprípade ako vodiči motorových vozidiel a vyskúšali si to osobne pešo, na kolobežkách, bicykloch aj elektr. autíčkach na prenosnom dopravnom ihrisku.  

   • Naspäť na zoznam článkov