• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Okresné kolo

    • Branislav Kacko

    • 3. Miesto
    • Atletika · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Jakub Ťapajna

    • 4. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Denisa Števaňáková

    • 2. miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2017 / 2018