Základná škola Materská škola Školská jedáleň Tlačivá Dôležité oznamy Zmluvy, faktúry Pracovné ponuky Ochrana osobných údajov Kontakt

Právne informácie

Stránky predmetovej komisie Záujmový útvar

Šikovné ruky

Fotogaléria

Kontakt

Miestnosť: 4. trieda
Email: skola@zsbrezovica.sk
Telefón: 0911969112
Termíny: piatok 12,10 - 14,10 hod.
alebo
utorok 13,00 - 15,00 hod.
Vedúci ZÚ: Mgr. Tímea Matušeková