• E -twinning
     • E -twinning

     • Medzinárodný seminár 

      Stratégie vyučovania cudzích jazykov sa menia.  Moderná škola je otvorená novým postupom a digitálnym technológiám, ktoré neustále napredujú. Jednou z takých výziev bola pre mňa ako učiteľku anglického jazyka aj účasť na multilaterálnom seminári E –Twinnig v Bulharskej Sofii. Po absolvovaní  kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet nám učiteľom bola predstavená aj takáto možnosť účasti na medzinárodných seminároch.

      V tomto školskom roku tak budeme pracovať so žiakmi z našej školy na medzinárodnej úrovni. Spolu s kolegami z Fínska, Rakúska a Bulharska sme sa dohodli a vypracovali projekt pod názvom Travelling fairy tales. Je to len jeden z viacerých projektov, ktorých budeme súčasťou. Komunikačným jazykom bude angličtina, čo znamená pre žiakov porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi z iných krajín, ako aj využiť jazyk v reálnych situáciách.

      Touto cestou sa chcem poďakovať  za možnosť aktívnej účasti na seminári našej NSS – Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite.

                                                                   Mgr. Martina Turošáková

     • Olympijský deň

     • Do galérie Olympijský deň boli pridané fotografie.

      Dnes sa na našej škole súťažilo v netradičných športoch. Už po druhýkrát sme slávnostne zahájili Olypijské hry. Stručnú históriu olympijských hier predniesla P. Papajčíková, slávnostný sľub za zúčastnených športovcov Anežka Ujmiaková a sľub za rozhodcov Mgr. T. Jankolová. Žiačky 5. ročníka priniesli a vztýčili zástavu. Olympijský oheň sa rozhorel z rúk B. Djubašáka, žiaka 8. ročníka. Potom sa už žiaci pustili do zdolávania športových disciplín. Najskôr si zasúťažili v behu, kde si zmerali sily žiaci a žiačky z jednotlivých ročníkov. Traja najlepší bežci získali vzácne medaily. P. učiteľky pripravili pre žiakov rôzne úlohy ako napr. nosenie knihy na hlave, hod šišiek do prúteného košíka, beh v gumených čižmách, podliezanie švihadiel, ťahanie vlastnej hmotnosti za lanom, pavúčiu chôdzu, hod lopty nohami, chôdzu na chodúliach, rúčkovanie po rebríku a hod "oštepom". Osobitne boli ocenené medailami  disciplíny - beh na 120m a 240m. Ocenenie im predala olympijská delegácia z CVČ Trstená.

    • ENGLISH STAR
     • ENGLISH STAR

     • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku